Producenci
O firmie

O nas

Pomysł zalożenia sklepu internetowego wystąpił z wieloletniego marzenia P. Marii Jakubowycz, która od wielu lat pomaga Ukraińcom w integracji w Polsce. Marzeniem było, aby Ukraińcy mieli swobodny dostęp do kupowania i czytania literatury w swoim ojczystym języku. Aby lepiej pomóc Ukraińcom, Pani Maria Jakubowycz założyła Fundację Ternopilską:http://ternopilska.com/

Fundacja Ternopilska to jedna z pierwszych pozarządowych organizacji w Polsce, założona przez migrantkę z Ukrainy, Mariję Jakubowycz, w grudniu 2009 r. Fundacja stawia sobie za cel stworzenie płaszczyzny do współpracy migrantów w Polsce. Chętnie współpracujemy przy projektach na rzecz różnorodności wielokulturowej. Aktywnie działamy w sferze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, a także informujemy ich o prawach i obowiązkach w państwie przyjmującym. W październiku 2018 r. nasza organizacja otrzymała status przedsiębiorstwa społecznego.

Nasza misja

Naszą misją jest prowadzenie działań na rzecz udanej integracji migrantów w Polsce oraz promowanie wartości międzykulturowych. Fundacja wspiera migrantów w dążeniu do godnych warunków pracy i zamieszkania, edukacji oraz aktywności w rozwoju ścieżki zawodowej. Pomaga w uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość.

Nasze cele

Celem Fundacji jest działalność na rzecz migrantów, szczególnie ukraińskich, przebywających w Polsce lub mających zamiar przybyć do Polski, m.in.:

 • zgodna z prawem pomoc na rynku pracy
 • promowanie edukacji wśród osób młodych i dorosłych
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa polskiego oraz praw człowieka
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych
 • organizowanie konferencji i szkoleń
 • promowanie kultury ukraińskiej

Fundacja Ternopilska należy do Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego w Europie.

Deklaracja Koalicji

Raport Koalicji

Zarząd

Marija Jakubowycz – Fundator
e-mail: m.jakubowycz@ternopilska.com

1618454_647212788653209_1769058302_n

19 listopada 2009 roku złożyłam oświadczenie woli o założeniu Fundacji na rzecz Migrantów Ukraińskich w Polsce – było to duże pozytywne wydarzenie w moim życiu i co najważniejsze, przemyślana przez lata decyzja. 4 grudnia podałam wniosek do Krajowego Sądu o rejestrację Fundacji w celu zdobycia osobowości prawnej. Istotnym faktem jest to, że jest to jedna z pierwszych organizacji powstających dzięki migrantom ukraińskim w Polsce i działająca na ich rzecz. Intensywna migracja ukraińska do Polski trwa od początku lat 90. XX wieku. Jednak niski społeczny status, niestabilność finansowa i sytuacja życiowa, skomplikowane procedury zakładania organizacji pozarządowych w Polsce przez te długie lata uniemożliwiały powstanie organizacji z pełną osobowością prawną, która zrzeszałaby ukraińskich migrantów i działałaby na rzecz ich praw.

Statut

>> Pobierz statut w formacie PDF<<

Aby prawidłowo wyświetlić statut, należy posiadać przeglądarkę plików PDF.
Pobierz przeglądarkę Adobe Acrobat Reader

Klub Czytelnika dla migrantów – to kameralne spotkanie w kręgu osób zainteresowanych w przyjaznej dyskusji i wymianie poglądów, a co najważniejsze chętnych do dzielenia się informacjami o rzeczach ważnych dla każdego członka Klubu. Integracja migrantów, promowanie wartości międzykulturowych, wspieranie migrantów w dążeniu do godnych warunków pracy i mieszkania, konsultacje prawne, pomoc w uzyskaniu samodzielności: w kontaktach z instytucjami publicznymi, w szukaniu pracy, w tworzeniu dokumentów, załatwianiu spraw związanych z legalizacją pobytu, a przede wszystkim – przyjazna atmosfera, właśnie to są główne założenia inicjatywy podjętej we współpracy z samorządem Żyrardowa.

Każde spotkania przewiduje udział ok. 30 osób: m.in. przedstawicieli wspólnoty ukraińskich migrantów w Polsce, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, firm handlowych, agencji rządowych, mediów czy też partii politycznych. W ramach Klubu czytnika migranci będą mogli dzielić się informacjami i doświadczeniami, zadawać pytania, na które otrzymają profesjonalne odpowiedzi, a wszystko to w przyjaznej i otwartej atmosferze.

Nasz Klub zapewnia także możliwość rozszerzenia kontaktów między ludźmi, tworzeniu aktywnego stanowiska obywateli, tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, kreowaniu szeroko pojętej kultury finansowo-konsumpcyjnej u uczestników. Wszystko to przyczynia się do skuteczniejszej integracji migrantów w społeczeństwie polskim.

Osoba kontaktowa (organizator spotkań):

Marija Jakubowycz

+48 505 175 856

m.jakubowycz@ternopilska.com

Kluby Czytelnika w Europie

Europejski Klub Czytelnika (EKC) – efektywna integracja etniczno-kulturowa i społeczno-gospodarcza społeczności migrantów w społeczeństwie przyjmującym.

Celem projektu jest stworzenie podstaw do działań edukacyjnych skierowanych ku społeczności migrantów wykorzystując metodę Europejskiego Klubu Czytelnika. Migranci, którzy dowiadują się o cechach narodowych różnych krajów i społeczeństw, chętniej odkrywają  również własne cechy kulturowe i stają się bardziej świadomi własnej tożsamości narodowej. Na podstawie stworzonych Klubów Czytelnika będzie wdrażana platforma współpracy pomiędzy migrantami zamieszkującymi UE, a także Turcję. Oprócz skutecznej wymiany kulturowej projekt przywiduje wykorzystanie pozytywnych doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia dorosłych. Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia ilości czytających migrantów  w wyniku ich lepszej integracji w społeczeństwie przyjmującym. Dodatkowo, projekt będzie spełniał aspiracje intelektualne migrantów, którzy na stałe mieszkają poza krajem ojczystym.

Cele projektu:

 1. Zwiększenie aktywności grup migrantów w sferze edukacji i pracy;
 2. Dostarczenie materiałów (książek, gazet itp.) w przypadku migrantów w potrzebie;
 3. Wymiana doświadczeń (najlepszych praktyk i skutecznych rozwiązań) pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w UE i Turcji;
 4. Tworzenie trwałej i efektywnej platformy współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych i migrantów;
 5. Lepsza orientacja uczestników na rynku pracy;
 6. Poprawa znajomości języków i umiejętności komputerowych uczestników;
 7. Zwiększenie świadomości kulturowej migrantów;
 8. Zmiana wzorców kulturowych migrantów na takie zachowania jak tolerancja, otwartość i chęć współpracy.

Działania: analiza modeli organizacji zajmujących się edukacją dorosłych i migrantów, przygotowanie kwestionariuszy i analiza porównawcza wyników projektu, organizacja spotkań i wizyt studyjnych, przygotowanie publikacji materiałów powstałych w trakcie projektu, końcowa konferencja DVD, strona internetowa, inne materiały powstałe w trakcie realizacji projektu.

Projekt ten ma na celu przygotowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej z migrantami metodą Europejskiego Klubu Czytelnika oraz stworzenie lokalnych EKC w miejscach ich większych skupisk. Działalność edukacyjna ma za zadanie zapoznać imigrantów z bogactwem kulturowym kraju, w którym przebywają i z którego pochodzą. Dzięki temu, poznają też własne cechy kulturowe i staja się bardziej świadomymi własnej tożsamości narodowej, godności i wartości.

Założeniem EKC jest stworzenie platformy dla współpracy z migrantami, którzy przebywają w UE i Turcji. Istotna jest wymiana doświadczeń kulturowych i najlepszych praktyk w dziedzinie kształcenia dorosłych. Projekt ma spełniać intelektualne aspiracje migrantów, którzy na stałe mieszkają poza krajem ojczystym.

Cele partnerstwa:

 1. Zwiększenie aktywności grup imigrantów w sferze edukacji i pracy.
 2. Zapewnienie materiałów (takich jak książki, gazety, czasopisma itp.) w przypadku migrantów w potrzebie.
 3. Wymiana doświadczeń (najlepszych praktyk i skutecznych rozwiązań) w sferze edukacji dorosłych w UE i Turcji.
 4. Tworzenie trwałej i skutecznej platformy współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych i migrantów.
 5. Zwiększenie orientacji pracy uczestników.
 6. Poprawa uczestnika znajomości języków i umiejętności informatycznych.
 7. Zwiększenie świadomości kulturowej migrantów.
 8. Zmiana wzorców kulturowych migrantów do takich zachowań, jak tolerancja, otwartość i współpraca.
 9. Aktywne zaangażowanie dorosłych wolontariuszy w ramach projektu.

Gdzie?

Projekt zakłada międzynarodową współpracę pomiędzy państwami UE (Polska, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Łotwa) i Turcji.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy wydawnictwa o różnym profilu tematycznym, darczyńców lektur, książek, materiałów multimedialnych. Rozpoczęliśmy zbiórkę książek dla nowo powstającego działu literatury ukraińskiej w Bibliotece Miejskiej w Żyrardowie. Fundacja chętnie nawiąże współpracę z osobami zainteresowanymi edukacją osób dorosłych, ekspertami.

Partnerzy

Urząd m. Żyrardowa, Miejska Biblioteka Publiczna w Żyrardowie, IOM Warsaw, wydawnictwo Tempora, Ludzas pilsetas galvena biblioteka (Ludza, Łotwa), Rokiskio suaugusiuju mokymo centras (Wilno, Litwa),  ISKENDERUN GAZI ILKOGRETIM OKULU (Iskenderun, Turcja), ALFA Rehabilitation Day Centre of the Elim Foursquare Gospel Alliance (Londyn, Wielka Brytania),  Associazione Pronexus (Reggio Calabria, Włochy).

Koordynator projektu

Andriy Korniychuk
e-mail: a.korniychuk@ternopilska.com
tel: +48 788 162 528

Dowiedz się więcej:

Kluby Czytelnika w Polsce

Klub Czytelnika dla migrantów (w Polsce)– to kameralne spotkanie w kręgu osób zainteresowanych w przyjaznej dyskusji i wymianie poglądów, a co najważniejsze chętnych do dzielenia się informacjami o rzeczach ważnych dla każdego członka Klubu. Integracja migrantów, promowanie wartości międzykulturowych, wspieranie migrantów w dążeniu do godnych warunków pracy i mieszkania, konsultacje prawne, pomoc w uzyskaniu samodzielności: w kontaktach z instytucjami publicznymi, w szukaniu pracy, w tworzeniu dokumentów, załatwianiu spraw związanych z legalizacją pobytu, a przede wszystkim – przyjazna atmosfera, właśnie to są główne założenia inicjatywy podjętej we współpracy z samorządem Żyrardowa.

Każde spotkania przewiduje udział ok. 30 osób: m.in. przedstawicieli wspólnoty ukraińskich migrantów w Polsce, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, firm handlowych, agencji rządowych, mediów czy też partii politycznych. W ramach Klubu czytnika migranci będą mogli dzielić się informacjami i doświadczeniami, zadawać pytania, na które otrzymają profesjonalne odpowiedzi, a wszystko to w przyjaznej i otwartej atmosferze.

Nasz Klub zapewnia także możliwość rozszerzenia kontaktów między ludźmi, tworzeniu aktywnego stanowiska obywateli, tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, kreowaniu szeroko pojętej kultury finansowo-konsumpcyjnej u uczestników. Wszystko to przyczynia się do skuteczniejszej integracji migrantów w społeczeństwie polskim.

Na danym etapie implementowania inicjatywy nasze spotkanie już odbywają się w 3 miejscowościach woj. mazowieckiego – w Ożarowie Mazowieckim,  Żyrardowie oraz Warszawie.

Osoba kontaktowa (organizator spotkań):

Marija Jakubowycz

+48 505 175 856

m.jakubowycz@ternopilska.com

Media o nas

Punkty konsultacyjne Fundacji Ternopilska dla obywateli Ukrainy w Polsce – portal informacyjny Gminy Mszczonów, 17.03.2011r.

Będą sobie pomagali – lokalny portal informacyjny OZyrardow, 17.03.2011r.

Klub Czytelnika dla Migrantów – tygodnik Tydzień Żyrardowa, 15.03.2011r.

Zainaugurowali cykl spotkań – tygodnik Głos Żyrardowa i okolicy, 10.03.2011r.

Pomogą oswoić to co obce – tygodnik Życie Żyrardowa, 8.03.2011r.

Klub Czytelnika dla Migrantów – Kulturalna Ukraina, Rozważania o literaturze, teatrze, filmie i w ogóle szeroko pojętej kulturze i sztuce Ukrainy, 5.03.2011r.

Pierwsze spotkanie Klubu Czytelnika dla Migrantów – portal miasta Żyrardowa

Przekazanie książek dla fundacji z Ługańska – portal informacyjny CityNews, 1.03.2011r.

Jak w Polsce traktowane są sprzątające Ukrainki? – Dzień Dobry TVN, gość Marija Jakubowycz

Klub Czytelnika – Nasze Slowo

Ustabilizować życie – Nasz Slowo

Zapraszamy naszych partnerów oraz sponsorów do umieszczenia informacji o fundacji na swoich stronach!

Fundacja Ternopilska:

Głównym celem fundacji jest udana integracja migrantów ze społeczeństwem polskim w poszanowaniu jego praw i kultury, a także promowanie norm i zasad funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa i przeniesienie tej wiedzy na grunt ukraiński. Fundacja działa w sferze edukacji, wspieraniu rozwoju osobistego migrantów, podnoszeniu świadomości własnej tożsamości i kultury, promowaniu praw człowieka oraz wolontariatu na rzecz migrantów.

Kontakt:

96-300 Żyrardów
ul.Narutowicza 32/6
Tel/fax. + 48 (46) 854 80 15

KRS: 0000346835
REGON: 142205516
NIP: 838-18-26-243

Konta bankowe fundacji:

MultiBank dla przelewów w PLN: 53 1140 2017 0000 4002 1215 4185

MultiBank dla przelewów w EURO: 48 1140 2017 0000 4412 0092 3482

Media o Klubie Czytelnika

Poszczególne informacje na temat projektu Europejski Klub Czytelnika

Portal Nasz Wybir – link 1, link 2
Tygodnik Nasze Słowo – link 1, wywiad dla Naszego Słowa – link 2, link 3
Portal OZyrardów – link 1, link 2
Tygodnik Tydzień Żyrardowa – link 1
Tygodnik Głos Żyrardowa i okolicy – link 1
Tygodnik Życie Żyrardowa – link 1
Kulturalna Ukraina – link 1

Gazeta Miasta Ludza (Łotwa)  

Dział Ukraińskiej Książki w Warszawie

Nowy księgozbiór książek ukraińskich

30 grudnia br. w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5 zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Biblioteką a Fundacją Ternopilska, która zajmuje się prowadzeniem działań na rzecz udanej integracji migrantów w Polsce oraz promowaniem wartości międzykulturowych. Celem Fundacji jest działalność na rzecz migrantów, szczególnie ukraińskich, przebywających w Polsce lub mających zamiar przybyć do Polski. Ze strony Fundacji podpis na porozumieniu złożyła jej założycielka i Prezes Zarządu p. Marija Jakubowicz, natomiast Bibliotekę reprezentowała dyrektor Mirosława Majewska.
W ramach podpisanego porozumienia strony zobowiązały się do osiągnięcia wspólnej płaszczyzny współpracy związanej z edukacją i kulturą, a także do prowadzenia wspólnej polityki informacyjnej dotyczącej realizacji przedsięwzięć Biblioteki i Fundacji.

P. Marija Jakubowycz przekazała Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy zbiór 500 książek w języku ukraińskim w celu poszerzenia zbiorów biblioteki międzykulturowej – Wypożyczalni Książek Obcojęzycznych z Księgozbiorem British Council , będących częścią Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe.
Książki przekazane przez p. Jakubowycz stanowią zaczątek księgozbioru w języku ukraińskim, który zamierzamy zgromadzić w WKO, obok posiadanych już przez nas zbiorów w 7 językach.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazywanie darów książkowych i multimediów w języku ukraińskim. Nasza prośba jest również związana z tym, że w Polsce zakup książek w języku ukraińskim nie jest możliwy, podobnie jak sprowadzenie większej ilości książek z Ukrainy w związku z restrykcyjnymi przepisami celnymi. Dary prosimy przekazywać do siedziby Biblioteki przy ul. Meissnera 5.

Z góry dziękujemy za wsparcie i pomoc!

Kontakt:
Katarzyna Koziełł-Poklewska
e-mail: k.koziell-poklewska@elementarze-swiata.bppragapd.pl

Kontak

Zapraszamy do kontaktu:

Marija Jakubowycz, prezes Fundacji

e-mail: ternopilska@gmail.com

e-mail: m.jakubowycz@ternopilska.com

Biuro Fundacji w Warszawie:

ul. Bagatela 12 lok. 503, V piętro

00-585 Warszawa

+48 730 326 122

+48 784 569 351 -Nataliia Stepanenko- osoba odpowiedzialna za dzialania sklepu internetowego

 

Biuro Fundacji w Żyrardowie:

ul 1 Maja 43b

96-300 Żyrardów

 

Dane fundacji:

Fundacja Ternopilska

96-300 Żyrardów, ul. Narutowicza 32/6
KRS: 0000346835
REGON: 142205516
NIP: 838-18-26-243


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > O firmie 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl